Warszaty w Portugalii 13,14 stycznia 2007

Teatro do Elefante zorganizował w drugi weekend stycznia, dwudniowe warsztaty, dla nauczycieli, młodych artystów i dzieci, dotyczące mitów i legend Europy.
Projekt był realizowany w ramach Wielkiej Parady Smoków. Słuchając tradycyjnych opowieści z Polski, Irlandii, Czech i Portugalii, uczestnicy mieli okazję wyobrazić sobie stwory i nadać im kształty. Warsztaty były prowadzone przez specjalistów w dziedzinie europejskiej mitologii, pochodzących z Krakowa, Dublina, Pragi, przy współpracy z Portugalskimi artystami. Podczas dwudniowej imprezy uczestnicy mogli zagłębić się w opowieści z kilku krajów. Głównym celem warsztatów było stworzenie „pomostów” między różnymi kulturami Europy, by dać nauczycielom, młodym artystom i dzieciom narzędzia do zrozumienia i interpretowania nie tylko własnej tradycji, ale także innych.
Główną trudnością przy organizowaniu warsztatów, było zmobilizowanie uczestników do twórczych działań. Trudności związane były z lokalizacją warsztatów w mieście Setubal. Miejscowość ta jest jednym z miejsc o największym bezrobociu i najgorszej sytuacji ekonomicznej w całej Portugalii. Taka sytuacja nie daje sprzyjających warunków dla wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do uczestniczenia w podobnych przedsięwzięciach. Brak także odpowiedniej organizacji i zaplecza. Na przykład, zabrakło na warsztatach grupy dzieci ze szkoły, ponieważ nauczyciele nie mogli się właściwie zorganizować by działać w zmienionych warunkach. Uczniowie portugalskich szkół, w ogóle niewiele razy wychodzą poza obręb szkoły – raz dwa razy do roku. Zadecydowano więc by przeprowadzić dwie sesje warsztatów weekendowych i dodatkowo trzecią w szkołach. Mimo trudności udało się na przykład zaangażować w działania warsztatowe grupę dzieci niepełnosprawnych ze współpracującej organizacji (APPACDM).
Kolejnym pozytywnym aspektem była współpraca z instytucjami kulturalnymi na lokalnym, regionalnym i krajowym szczeblu. Podczas trwania, warsztaty odwiedził dziennikarz z portugalskiego radia Antena 1, który chciał stworzyć reportaż o całym projekcie. Nagrano kilka z bloków warsztatowych i przeprowadzono wywiady z prowadzącymi i uczestnikami. Warsztaty odwiedzili także przedstawiciele miejscowego klubu fotografów i przygotowali duży materiał fotograficzny, który będzie użyty do stworzenia całej wystawy dokumentującej warsztaty. Warsztaty zorganizowano przy współpracy z Superior School of Education w Setubal, która pomogła w organizacji zaplecza logistycznego i pomogła w promocji. Warsztaty promowano w lokalnym radiu, za pomocą ulotek i plakatów wywieszanych w szkołach, instytucjach kultury wielu innych miejscach. Na potrzeby warsztatów stworzono stronę w Internecie: http://www.teatrodoelefante.net oraz blog http://www.teatrodoelefante.blogspot.com, rozesłano także newsletter do ponad 700 subskrybentów w całym kraju.
Warsztaty należy uznać za ważne i udane nie tylko pod względem artystycznym, ale także pod organizacyjnym, pokazały jakie są możliwości współpracy między osobami i instytucjami zaangażowanymi w projekt. Uczestnicy bardzo z wielkim zaangażowaniem zgłębiali nieznane aspekty innych im kultur i z radością oddawali się twórczym pracom.

Program Warsztatów
13 stycznia
9:30-10:00 – zgłoszenia uczestników
10:00 – 13:00 – opowieści i legendy Europy
13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa
14:00 – 17:00 – rysowanie projektów i budowa modeli

14 stycznia
10:00 – 13:00 – konstruowanie stworów i masek
13:00 – 14:00 – przerwa obiadowa
14:00 – 17:00 – animacja stworami

Warsztaty Silk Dragon
Warsztaty prowadził Delphim Miranda, jeden z najwybitniejszych portugalskich lalkarzy, specjalizujący się w pracy z dziećmi i nauczycielami. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję budować wielowymiarowe maski i postacie według starych, tradycyjnym metod, a także przy użyciu najzwyklejszych materiałów.

Warsztaty Fantastic Creatures Costumes
Dina Picarra specjalizuje się w pracy z haftowaniem, robieniem na drutach i wszelkimi formami pracy z igłą. Wszystkie stroje jakie wykonuje są całkowicie unikalne, robione ręcznie z wielką precyzją i oddaniem. Z jej pomocą uczestnicy warsztatów mieli za zadanie stworzyć strój inspirowany którąś z opowieści jakich mieli okazję wysłuchać.

Warsztaty Portuguese “Serpe”
W portugalskiej mitologii nie występują smoki. Zamiast tego można zaleźć tu wężopodobne stwory które wywodzą się od mitologicznej hydry. Na warsztatach uczestnicy mieli szansę zbudować takie stworzenie i nauczyć się manipulować jego „wężowymi ruchami” jako zespół.


© Teatr Groteska 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Eurohost

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystywanie tekstów lub ich fragmentów publikowanych w portalu www.paradasmokow.pl w innych mediach lub serwisach internetowych wymaga zgody redakcji portalu!

Projekt realizowany przy finansowym wsparciu programu Komisji Europejskiej Kultura 2000